Utilitzem cookies per millorar el nostre servei. En visitar aquest lloc web, acceptes la nostra política de cookies.
AVIS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB
1. INTRODUCCIÓ.

El present document te com a finalitat establir i regular els normes d'ús del lloc xsinteriors.es (en Endavant el "Lloc"), entenent per Lloc totes els pàgines i a els seus continguts propietat de Xavier Sanahuja Galcerà a les quals s'accedeix mitjançant el domini xsinteriors.es i a els seus subdominis.
La utilització del Lloc atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present avís legal. L'usuari és compromet a llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i els seves condiciones d'ús recollides en el present avís legal poden patir modificacions.

2. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

El titular del present Lloc és XAVIER SANAHUJA INTERIORS (Xavier Sanahuja Galcerà) amb domicili a carrer ARIBAU 148 / 08036 / Barcelona / Espanya / NIF: 38.124.811-B. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a els números de telèfon 93.348.27.76 i 629.336.730.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest Lloc, són titularitats de XAVIER SANAHUJA INTERIORS.
La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut del lloc, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de XAVIER SANAHUJA INTERIORS. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de XAVIER SANAHUJA INTERIORS poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

4. EXCLUSIÓ I RESPONSABILITAT.

El contingut, programes, informació i/o consells expressats en aquest Lloc s'han d'entendre com simplement orientatius XAVIER SANAHUJA INTERIORS no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, XAVIER SANAHUJA INTERIORS no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que facin ús. XAVIER SANAHUJA INTERIORS, es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació.
Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen al XAVIER SANAHUJA INTERIORS, no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. XAVIER SANAHUJA INTERIORS, declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que facin ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.
XAVIER SANAHUJA INTERIORS, declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en el Lloc per part de tercers.
XAVIER SANAHUJA INTERIORS, declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest.
XAVIER SANAHUJA INTERIORS, no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs.
Els usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a XAVIER SANAHUJA INTERIORS, es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

5. CONDICIONS D'ÚS:

L'accés a aquest Lloc és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Queda expressament prohibit l'ús del Lloc amb fins lesives de béns o interessos de XAVIER SANAHUJA INTERIORS o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari ) de XAVIER SANAHUJA INTERIORS, o de tercers.
En el cas que l'usuari tingués coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posés en contacte amb XAVIER SANAHUJA INTERIORS.

6.LEGISLACIÓ.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests termes d'ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquest lloc web, serà interpretat d'acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents del lloc de residència del propietari d'aquest lloc web i els seus superiors jeràrquics, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.