Utilitzem cookies per millorar el nostre servei. En visitar aquest lloc web, acceptes la nostra política de cookies.
POLÍTICA DE PRIVACITAT I XARXES SOCIALS
1.Política de protecció de dades personals.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, XAVIER SANAHUJA INTERIORS comunica als usuaris del lloc web xsinteriors.es que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els emails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i / o tramitar la seva petició.
Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, que les dades personals siguin veraces, exactes, vigents, autèntics, pertinents i no excessives; i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

1.1. Dades facilitades per tercers: En el cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. XAVIER SANAHUJA INTERIORS s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

1.2. Comunicacions comercials per mitjans electrònics: Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

1.3. Mesures de seguretat: El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

1.4. Deure de secret: L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

1.5. Drets dels afectats: L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999) i el RD.1720 / 2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça: Rambla Catalunya, 15. Principal AB / 08007 / Barcelona / Espanya.

1.6. Les dades del Client i / o usuari final facilitades són emmagatzemats per XAVIER SANAHUJA INTERIORS.

2.COOKIES.

Tant XAVIER SANAHUJA INTERIORS, és propietària i titular del domini www.xsinteriors.es i responsable de la gestió i del servei prestat per XAVIER SANAHUJA INTERIORS), propietària i titular del domini www.xsinteriors.es i responsable de la gestió i del servei prestat per www.xsinteriors.es podem demanar informació sobre el seu ordinador (inclòs, si s'escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i tipus de navegador) per a l'administració del sistema. Es tracta d'informació estadística sobre la seva navegació pel nostre lloc web. Igualment, mitjançant un arxiu de cookies que s'emmagatzema en el seu ordinador, podem obtenir informació sobre l'ús que fa d'Internet en general. Les cookies ens permeten prestar un millor i més personalitzat servei, ajudant-nos a millorar, també, el nostre lloc web. Així, a partir de les seves preferències personals i patrons d'ús, ens permeten emmagatzemar informació per intentar adaptar la nostra web a les mateixes, millorant i accelerant les seves recerques i permetent el seu reconeixement per quan intenti accedir novament al nostre lloc web. El sistema generarà cookies quan es connecti al nostre lloc web, llevat que hi hagi configurat el seu navegador de manera que rebutgi les galetes. Activant al teu navegador la configuració que li permet rebutjar les galetes, pot negar-se a acceptar-les. Això no obstant, si seleccioneu aquesta opció, potser no pugui fer ús d'algun dels serveis oferts o no li permeti accedir a determinades parts del lloc web ".

3. XARXES SOCIALS.

En fer-te fan, seguidor o anàlegs de la nostra empresa en el vessant de les diferents xarxes socials, en el context d'aquest tractament has de tenir en compte que XAVIER SANAHUJA INTERIORS únicament pot consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. Per defecte consents:

a) El tractament de les teves dades personals en l'entorn d'aquesta xarxa social i d'acord amb les seves polítiques de privacitat:
  • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
  • Twitter: http://twitter.com/privacy
  • Google+: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
  • LinkedIn: http://es.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
  • Pinterest: http://about.pinterest.com/terms/
  • Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
  • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

b) L'accés de XAVIER SANAHUJA INTERIORS a les dades contingudes al teu perfil o biografia, depenent de la configuració que tinguis de la teva privacitat en cada xarxa, aquests seran més o menys amplis.

c) Al fet que les notícies publicades sobre els nostres esdeveniments, o els nostres comentaris pugui aparèixer al teu mur o biografia.

d) A rebre comunicacions sobre els nostres productes / esdeveniments. Si vols deixar de seguir-nos, només has de clicar l'opció "Deixar de ser fan" o "deixar de seguir". Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a la direcció que apareix ce amunt o enviant un correu electrònic a: info@xaviersanahuja.com

4.LEGISLACIÓ.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests termes d'ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquest lloc web, serà interpretat d'acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents del lloc de residència del propietari d'aquest lloc web i els seus superiors jeràrquics, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.

5.CONTACTE AMB NOSALTRES.

Si té vostè. Qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest avís legal, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@xaviersanahuja.com.